Termik Santraller

Termik Santraller

Termik santral, buhar gücüyle çalışan güç santralleridir. Teknik olarak ısıtılan su, buhara dönüşür ve buhar türbini döner. Kısaca termik santrallerde elektrik bu şekilde üretilir.

Tabi kullandıkları yakıt tipine göre termik santraller ayrılır. Her termik santral, aynı yakıtı kullanarak elektrik üretmez.

Kömürlü santraller, nükleer santraller, jeotermal santraller, güneş santralleri ve çöp santralleri, büyük bir çoğunluğu, termik santraldir. Kömür, fueloil ve doğalgaz, fosil yakıtlar olduğu için, bu tarz santrallere, fosil yakıtlı güç santrali denilir.

Ekin enerji olarak, tüm enerji santrali işleri için, hizmet vermeye devam ediyoruz. İşin planlanması kısmından projelendirme ve iş bitimi aşamalarına kadar tüm aşamaları tamamlıyoruz.

Termik santrallerde üretilen elektrik, üretim için bazı maliyetlere ihtiyaç duyar. Bu maliyetlerin başında, elektrik üretimi için gerekli olan yakıt gelir. Ayrıca termik santral tesisinin kurulum maliyeti, işçilerin maliyetleri, termik santral bakım maliyetleri, atık maliyetleri gibi maliyetler, hemen hemen termik santralin gider kalemlerini oluşturur.

Termik santrallerin çeşit, maliyet, elektrik üretimi gibi süreçler hakkında, siz değerli müşterilerimize bilgi vermeye hazırız.