Hidroelektrik Santralleri

Hidroelektrik Santralleri

Hidroelektrik santraller, barajlarda biriken suyun gücü ile elektrik oluşması sistemidir. Su belirli bir yükseklikten düşerken, sisteme bağlı jeneratör motorunun dönmesini sağlar. Bu sayede potansiyel enerji, elektrik enerjisine dönüşmüş olur.

İlk yatırım maliyetleri biraz yüksek olan bu santral sistemleri, barajlarda bulunan suyun gücünü elektriğe çevirir.

Hidroelektrik santraller, yapıldıktan sonra, ana maddesi su olduğu için, uygun bir santral olur. Ayrıca elektriğin üretilmesi için gerekli olan kaynak su olduğu için, maliyet anlamında da ilk yapım maliyetinden sonra çok fazla maliyet isteyen sistemler değildir.

Ekin Enerji Sistemleri olarak, hidroelektrik santrallerin planlama, projelendirme ve iş bitirme gibi tüm aşamalarında, sizlerin yanınızdayız.

Barajların tek faydası da hidroelektrik santrallerden elektrik üretmek değil, sel ve taşkınları önlemek, tarım arazilerine su sağlanması gibi faydaları da vardır.

Ayrıca hidroelektrik santraller, sera gazı emüsyonu yaratmaz, istihdam imkanı oluşturur ve teknik olarak ömrü uzundur.

Tüm, Jeotermal Enerji Santralleri, Biyogaz Enerji Santralleri, Biyokütle Enerji Santralleri, Termik Santraller, Güneş Enerji Santralleri, Rüzgar Enerji santralleri, Hidroelektrik santralleri işlerinde yanınızdayız.