Biogaz Enerji Santralleri

  Biogaz Enerji Santralleri

Biyogaz santralleri, doğada çürüyerek yok olacak olan atıklardan, enerji üretilmek amacı ile çalışan santrallerdir. Biyogaz enerji santralleri, önemli oranda elektrik üretir. Tabi bu atıklar elektriğin üretilmesi için bazı tekniklerden geçirilir. Atıklar belirlenen yerlerde bekletilir ve ortaya çıkan metan gazından elektrik üretilir. Şehirlerin atık depolama yerlerinde kurulan bu santraller, önemli oranda elektrik üretiyor.

Çöplerden biyogaz üretilir. Biyogaz yakılınca da enerji veren gaz metan gazıdır. Doğalgazda ve biyogazda metan bulunur.

Biyogazdan elektrik üretimi, belirli işlemlerden ve süreçlerden sonra elde edilir.

Biyogaz, tanım olarak, organik atıkların kullanılabilir gaz olarak dönüştürülmesidir. Organik madde karbondioksit ve metan gazına dönüşür. Bitkisel atıklar ve hayvansal gübreler kullanılır.