Yenilenebilir Enerji Rüzgar

Yenilenebilir Enerji Rüzgar

Yenilenebilir Enerji Rüzgar

Yenilenebilir Enerji Rüzgar

Rüzgâr, yenilenebilir enerji olarak kullanılabilir. Dünya üzerinde rüzgâr gücünün daha yüksek olduğu yerler vardır. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin bir kısmı, rüzgâr enerjisine dönüşür. Türkiye’de de rüzgâr gücünün daha yoğun olduğu bölgeler vardır.

Rüzgâr ile enerji üretimi, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve temizdir. Son yıllarda dünya üzerinde yaşanılan iklim değişiklikleri, bizleri çevre dostu olan enerji üretim sistemlerine yöneltmiştir. Rüzgar ile enerji üretimi de, çevre dostu bir yöntemdir.

Rüzgâr, sürekli var olan bir şeydir. Yani hammadde gibi düşünecek olursak, sürekli var olan bir durumdur.

Rüzgâr enerjisi üretilirken, rüzgâr türbinleri, rüzgârın kinetik enerjisini mekanik enerjiye ve sonunda da elektrik enerjisine dönüştürür.

Rüzgâr enerji tesisi için uygun olan bölgelere, bu sistemler kurulabilir. Türkiye’de de belirli standartları sağlayan yerlere, bu santrallerin kurulabileceği kabul edilmiştir.

Rüzgâr enerji santrali sistemleri, gün geçtikçe geliştirilen sistemlerdir.

Hammadde maliyeti olmayan bu sistemler, doğaya zararlı sera gazı salınımı yapmazlar. Rüzgâr enerji santrallerinin, bulundukları alanlarda çok büyük alanlar kaplamamaları da bir avantajdır.

İklim krizi, dünyanın değişen dengesi, buzulların erimesi gibi olumsuz durumlar, dünyayı geleceğin olumsuz olabilecek etkilerini gidermek noktasında düşünmeye itmiştir. Bu düşünce sonucunda yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarının önemi daha da artmıştır. Rüzgâr enerji santralleri de bunlardan birisidir.