Türkiye’de Jeotermal Enerji

Türkiye’de Jeotermal Enerji

Türkiye’de Jeotermal Enerji

Türkiye’de Jeotermal Enerji

Türkiye’de bazı bölümlerde jeotermal enerji kullanılmaktadır. Jeotermal enerji, yeraltının farklı bölümlerinde ısının ve basıncın etkisi ile oluşan sıcaklık sonucunda, yüzeye taşınan ısı enerjisidir.

Yeraltından çıkan sıcak sudan ve o suyun buharından sağlanan enerji olan jeotermal enerji, Türkiye’de bazı bölümlerde işlevsel olarak kullanılmaktadır.

Jeotermal enerji, elektrik üretimi ve ısı üretiminde kullanılmaktadır. Jeotermal sahalarda, buhar ve su ayrışıp, türbinler ile elektrik üretilir. Ayrıca bu enerji, ısı ihtiyacını karşılamak için de kullanılır.

 Jeotermal enerjinin en güzel özelliklerinden birisi de, yenilenebilir, çevre dostu, ucuz ve temiz bir enerji türü olmasıdır. Son zamanlarda yaşanılan iklim değişiklikleri sonucu, dünya yenilenebilir ve temiz enerji konusunda adımlar atmaktadır. Ülkemizde de çevre dostu enerji sistemleri önemsenmektedir.

Ülkemizde çok sayıda jeotermal kaynaklar bulunmaktadır. Türkiye, jeotermal enerji anlamında zengin bir ülkedir.

Avrupa’da bu konuda ilk sırada olan ülkemiz, dünyada ABD, Endonezya ve Filipinler’den sonra dördüncü konumdadır.

Türkiye’de Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Ağrı, Denizli, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Nevşehir ve Yozgat illerinde, jeotermal enerji ile bölgesel ısıtma sistemi uygulanmaktadır.

Elektrik üretiminde de jeotermal enerjinin varlığı ve yüzdelik oranı, yıllar içerisinde artış göstermiştir. Ülkemizde jeotermal elektrik üretimi, önemli bir paya sahiptir. 2004 yılında toplam elektrik üretiminin yüzde 0.06’lık bir oranı jeotermal enerji ile karşılanırken, bu oran 2020 yılında yüzde 3.25 düzeyine ilerlemiştir.