Elektriğin Önemi

Elektriğin Önemi

Elektriğin Önemi

Elektriğin Önemi

Elektrik, elektrik yüklerinin akışı ile ilgili olan bir durumdur. Elektrik günlük hayatımızda çok önemli ve hayati bir hâl almıştır. Hastaneler, bankalar, evler, işletmeler gibi çok fazla örnek verebileceğimiz yerler için, elektrik çok önemlidir.

Evlerimizde kullandığımız elektronik eşyalar, internet, hastanelerde kullanılan cihazlar, askeri sistemler, banka sistemleri gibi aklımıza gelebilecek sistemler elektrik ile çalışır. Teknolojinin gelişimi de elektrik ile çok büyük bir ivme kazanmıştır. Elektrik enerjisi, insan hayatı için çok değerlidir.

Bu kadar önemli olan elektrik ile ilgili, bazı kavramlardan bahsedelim.

Elektrik ile İlgili Bazı Kavramlar:

Elektrik Yükü: Madde, elektrik yüklü başka bir madde ile yaklaşınca, ortaya çıkan kuvvetten etkilenir. Maddenin bu kuvvetten etkilenmesine sebep olan fiziksel kuvvet, elektrik yüküdür.

Elektrik Alan: Elektrik alan, elektrik yükleri ile oluşur. Elektrik yüküne sahip olan bir nesne, etrafında elektrik alan oluşturur.

Elektrik Potansiyeli: Elektrik potansiyeli skaler bir büyüklüktür ve birimi Volt’tur. Simge olarak U ile gösterilir. Elektrik alan içerisinde bir noktada elektrik yüklenmesi sonucu meydana gelen şarj olayı elektrik potansiyelidir.

Elektrik Akımı Nedir?

Elektrik akımı, potansiyel farkın etkisi sonucunda oluşan, iletken maddenin üzerinde elektrik yüklerinin hareketidir. Burada hareket eden yükler ise maddenin içerisinde bulunan elektronlardır.

Elektrik akımının birimi Amper’dir. Formüllerde I harfi simgesi ile gösterilir.